Skabelse og menneskets rolle i naturen
  • Evolution, oprindelse, tilblivelse
  • Kreationisme - Intelligent design
  • Forståelse af tid: mytisk, historisk, geologisk
  • (Over)udnyttelse af jordens ressourcer
  • Menneskets selvforståelse
  Kærlighed og godhed             
  • Kan kærlighed måles?
  • Kommer kærlighed fra Gud?
  • Etik - flygtningeproblematik
  • Næstekærlighed - håb - tillid
  • Forelskelse og pardannelse
 
  Ondskab og lidelse
  • Naturkatastrofer
  • Psykiske og fysiske lidelser
  • Krig - terror
  • Gudsbillede - synd - Teodicé
  • Er mennesket godt eller ondt?

 

  Sandheden
  • Videnskab og uredelighed
  • Objektivitetens paradoks
  • Tro, tvivl og viden(skab)
  • Fundamentalisme
  • Forståelsen af sandhed gennem tiderne
 
  Program for dagene:
  • 9.30 Velkomst
  • 9.40 Introduktionsforedrag á 20 minutter fra Humaniora og fra Naturvidenskab
  • 10.25 Introduktion og logistik til workshops
  • 10.40 Workshop 1 (10 minutters oplæg og 30 minutters diskussion)
  • Der kan vælges mellem 8 workshops, der gentages kl. 11.30, 13.00 og 13.50.
  • 12.20 Frokost
  • 14.40-15 Slut på dagen med brug af ressourcerum og kontaktpersoner
Hver elev kan i løbet af dagen nå:

 

 • To fælles oplæg i salen á 20 minutter
  -samt at deltage i fire workshops inden for emnerne:
 • Skabelse og menneskets rolle i naturen
 • Kærlighed og godhed
 • Ondskab og lidelse
 • Sandheden

 • For hver af disse overskrifter præsenteres der en tilgang fra humaniora - og en tilgang fra naturvidenskab.
  Mandag og tirsdag tilbydes desuden en kreativ workshop om skabelse og menneskets rolle i naturen med udgangspunkt i fagene billedkunst, mediefag og musik. 

 
Dette års program er færdigt og kan ses her