”Hvad er meningen 2017” - beskrivelser af workshops

 

Indledningsfortælling

Velkommen til vores store fælles projekt: Hvad er meningen. Projektet foregår i november og I er med på én af 4 dage i Aalborg.

Vi har lavet programmet i et fællesskab mellem gymnasierne i Nordjylland, Folkekirken i Nordjylland og Aalborg Universitet.

Vi glæder os til at byde jer velkommen til Aalborg til en spændende dag.

På selve dagen begynder vi med to oplæg (på ca 20 min hver) – om det samme emne. Den ene oplægsholder beskriver emnet ud fra et naturvidenskabeligt synspunkt og den anden tager udgangspunkt i en humanistisk synsvinkel.

Sådan fortsætter det hele dagen. Ud over de to første fælles oplæg for alle – og en frokostpose – vil der være 4 forskellige workshops, som I skal vælge på forhånd.

Hver gang der er mulighed for at vælge en workshop, kan I vælge mellem 8 forskellige.

I kan kun vælge en oplægsholder en gang i løbet af dagen. Så I skal altså vælge 4 af de 8 muligheder og sådan, at I får flere vinkler på emnerne. Jeres valg skal I skrive ned og aflevere til jer lærer.

Se på præsentationen her og vælg, hvad I har lyst til i løbet af dagen.

 

Mandag den 6. november

 logo hvadermeningen

Skabelse
og menneskets rolle i naturen

Naturvidenskab

morten d d hansen

Morten DD Hansen Naturvejleder, museumsinspektør, cand. scient.

”Betragter man det umådelige mylder af liv på jorden - et liv med en fantasifuldhed, som vi aldrig selv havde kunnet finde på – må man anerkende evolutionens kraft: Når først livet er opstået, og arvemasserne kan kombinere og mutere, mens der konstant selekteres for de bedst egnede, er der ingen grænser for, hvor meget livet kan skabe sig. Vi ved efterhånden rigtig meget om processerne, og vi ved, hvad der betinger de store spring i evolutionen. Der er dog lige en enkelt lille ting, vi endnu ikke har den fjerneste idé om: Hvordan det allerførste liv opstod. Vi ved ikke, hvordan det kan være sket, og ej heller aner vi, om det sker hyppigt eller sjældent, hvis forholdene på en planet er velegnede. Er livet en så usandsynlig hændelse, at det kun kommer til at opstå en eneste gang i universet, eller sker det i tide & utide?”  

Skabelse
og menneskets rolle…

Humaniora

alice nilsson

Alice Nilsson, gymnasielærer Nørresundby Gymnasium

Mennesket har altid funderet over skabelsen af jorden, naturen, mennesket. Hvad er meningen med skabelsen? Hvorfor er vi her. Det kan være svært at sætte ord på og forklare. Derfor har mennesket gennem tiderne selv skabt og brugt kunsten og kreativiteten til at udtrykke det svære. De allerældste kendte menneskeskabte kreationer er hulemalerier fra Sulawesi i Indonesien – og de er 40.000 år gamle.

I workshoppen skal vi se og høre på udvalgte billedkunstneres og komponister forestillinger om skabelsen. Vi vil se på et par kendte som Michelangelos Skabelse af Adam, malet på loftet i Det Sixtinske Kapel, og komponisten Joseph Haydns Skabelsen.

 

Ondskab og
lidelse

Naturvidenskab

thoger diget

Thøger Dige, lektor på Fjerritslev Gymnasium. Biolog  

Enorme udryddelser af liv i kæmpe områder og umådelig lidelse som følge af naturkatastrofer bliver næppe betragtet som et udtryk for naturens ondskab af ret mange. Men hvad er ondskab så? Er det ondskab, når en Pitt Bull Terrier skambider et barn eller en løve nedlægger en gnu ved at bide den i struben så den langsomt kvæles?  

Ondskab og
lidelse
 

Humaniora

morten dige3

Morten Dige er lektor ved Institut for kultur og samfund, Filosofi

Hvordan forklarer vi ondskab og hvor kommer den fra? Er den djævelens værk? Eller ligger den dybt i menneskets natur? Eller er det alt sammen samfundets skyld? Jeg vil sige lidt om, hvorfor ingen af svarene virker overbevisende fra en filosofisk vinkel. Jeg vil også sige lidt om, hvad der gør en handling ond og ikke bare ”almindeligt slem”. Og jeg vil forklare, hvorfor det ikke er lige meget, hvordan vi forstår ondskab, fx terrorisme. Hvordan vi forstår ondskab er nemlig afgørende for, hvordan vi vælger at konfrontere den. Fx om vi tænker at ”med ondt skal ondt fordrives”.

Kærlighed

Naturvidenskab

 

troels w kjaer

Troels W Kjær, Professor, overlæge, forfatter og hjerneforsker i neurofysiologi

Vil fortælle om hjernen og forelskelse. Vi gennemgår, hvad der sker i hjernen når vi bliver forelskede. Både bevidst og ubevidst. Hvad sker der i kærlighedens faser: den indledende tiltrækning - den stormende forelskelse til den langvarige gensidige kærlighed. Hvad er det for signalstoffer og hvilke områder i hjernen? Kan vi erstatte forelskelse og sex med piller? Og hvad er etikken i dette?

 

 

Kærlighed

Humaniora

 

ole kamp

Ole Kamp, teolog, foredragsholder og..

Kærlighed er ofte idealet. Det vi gerne vil opnå og stræber efter og samtidig er det også det, som kan gå i stykker og bryde alt ned for os. Det, der kan gøre vildt godt og glad og svævende og det, som kan slå os i stykker og få os til at falde fra hinanden og gå i spåner. Hvor kommer det fra? Vi skal arbejde med kærlighed som en gave og en inspiration fra den kristne Gud. En gave og samtidig en opgave. Næstekærlighed og omsorg for de andre.  Et kald til at tage os af hinanden.

Denne workshop vil inddrage vores forhold til hinanden som mennesker. Til tiggeren på gågaden, den ensomme og sårbare, flygtninge i lukkede lejre rundt i verdens brændpunkter og herhjemme.

Ole Kamp er økonom og teolog, har arbejdet som bl.a. højskoleforstander, konsulent og sognepræst og  gennem mange år været med i bestyrelse og tænketanke omkring selvmordsforskning. Senest med konferencen: Relationer skaber håb… inspirationen fra denne konference vil blive inddraget i workshoppen.

 

Sandhed

Naturvidenskab

 

henrik venzel pedersen

Henrik Venzel Pedersen Biolog og gymnasielærer

Hvad er sandheden? Det er hvad der kan måles, vejes og tælles. Det er denne viden der er grundstenen i vores samfund. Sidste nye forskning viser sandheden, men hvad når vores forskere siger noget forskelligt? Hvad sker der hvis man ikke er kritisk når man finder sandheden? Kan man lave sin egen sandhed? Den naturvidenskabelige metode skaber sandheden, men det er et stort ansvar der kræver man følger nogle regler. Sandheden er ikke helt så let som sort/hvid.

Sandhed

Humaniora

 

dorthe enger

Dorthe Enger er lektor og cand.mag. i engelsk, religion og filosofi og har en master i gymnasieledelse. Hun er desuden forfatter, debattør og foredragsholder

Kan religion og videnskab kysse hinanden?

Nej, siger scientister (dem, der tror på naturvidenskab som livsanskuelse) og kreationister (dem, der tror på Bibelen som videnskab). Ja, er der andre, der mener. Religion og videnskab kan samarbejde. Religion tolker eksistentielle grundvilkår. Videnskaben tolker ydre, fysiske vilkår. Under bøn og meditation gør nogle mennesker religiøse erfaringer. Religion tolker disse indre erfaringer. Naturvidenskaben kan beskrive, hvad der sker i hjernen under bøn og meditation. Kan religion og videnskab kysse hinanden? Mød og diskuter en mulig kærlighedshistorie i min workshop.